Zandersson mars -14, God Records

http://www.universumnoll.com/2014/03/zandersson-mars-14.html

Nummer 11 är Maja Osojnik och Matija Schellander som bor i Wien, är från imageSlovenien och som duo kallar sig Rdeča Raketa. Skivan ”Wir Werden” (soundcloud) är en brutal påminnelse om hur vi ska överleva i denna Nya sköna värld à la Huxley, som de säger, efter apokalypsen. Distortion är sättet att presentera denna guide. Verket består av två lp-sideslånga, genomkomponerade elektroakustiska stycken och förutom ljudmässigt brutala ljudspår, blir det också rent ambienta, pianomässigt utdelade musikportioner, som soppa för gaffel, med textfragment av Maja.
imageMånne är lösningen på vår samtidsångest att börja lyssna på oss själva, kanske är det dit de vill komma, men vägen kan vara krokig, det är många dåtida kulturella signaler duon använder.