Zdenek Slaby / His Voice / 12/12 (Czech Republic) – Rdeča Raketa

His Voice Zdenek Slaby 12/12 (Czech Republic)
A do tohoto hlukového pokusnictví se od prvního momentu vřazuje LP Wir werden dvojspřežení Rdeča raketa, tady Maji Osojnik, pověstné svým extrémním hokuspokusnictvím, které ještě jakžtakž držela na uzdě na CD Oblaki so rdeči (Jazzwerkstadt 2006), jež se však, jak slyšno, vystupňovává, a Matija Schellander, basista a elektronik, jehož spolupráce s Majou je dlouhodobá. Jde od samého počátku o střemhlavý zvukový nálet, drónující i pohřmívající, plný elektronického vzlínání a kolotání v hlukové stoupě, dranžírující, přemílající, vyzvánějící, holedbající se a ústící v ječivé kakofonii. Občas sice se oba dohodnou a zamíří do netýkavkové pitoresknosti a prubířsky si zašolichají nad klavírem, ale těkavé vazbení na ostří brusky nabude vrch a přejde i do druhé komprovizace Andere Menschen, kde nás ohromí rozcinkané změtení a devastující bombardování, propojené s dělostřelbou. Spirálovité smyčky se kříží s rolováním, drncáním a podpražním probíjením a toto zašifrované, prolongované a prohlubované krupobití nás vede k otázce, co tato zašifrovanost skrývá. Sdělení, že tito jiní lidé jsou nám nesrozumitelní, nepochopitelní a že následující zadrhnuté oťukávání, vedoucí k sotva slyšitelnémum pulzu a prošeptávaným hlasům, ztajemňujícím eventuální východiska, má znásobit nezřetelnost poselství? Rozvírané nůžky mezi potichnutím a tou nejrušnější vřavou má připomenout společenskou situaci? Na podobné otázky tu stěží najdeme odpověď. Ale třeba je jí pojmenování první čtyřvěté devastace: Budeme.